Adana iş davası avukatı


Bireysel Hukuk Danışmanlığı
Günümüzde en sık görülen davaların başında boşanma davaları yer alıyor. Bu konularda uzman olan boşanma avukatları ise kişilere boşanma süreci içerisinde destek oldukları gibi maddi ve manevi tazminatlar, velayet hakkı, nafaka gibi konularda da bilgilendirmeler yapabiliyor. Çiftlerin birbirleri olan ilişkilerinde doğru değerlendirmeler yaparak boşanma nedenlerini inceleyen avukatlar aldatma nedeniyle boşanma gibi konularda da taraflara gerekli bilgileri iletiyor. Davaların sonuçlanmasında etkisi olan avukatlar ve hukuk büroları da güvenilirlik ve doğruluk konusunda farklı kaliteler sunuyor.

İş Hukukunda Güven
İş hayatı içerisinde işçiler ve işveren arasında oluşabilecek hukuk sorunlarında görev alan iş hukuku avukatı, kıdem tazminatı ve işçi alacakları gibi konularda meydana gelen davalara bakıyor. Bu avukatlar mesai ücreti alacağı ve işçi hakları konusunda da kişilere hizmet verebiliyor. İşçilerle ilgili olarak iş kazaları nedeniyle oluşan davalara bakan iş kazası avukatı ise kazanın işçiden kaynaklı olup olmadığı ve iş kazası sonrası işçinin elde ettiği haklar gibi konularda bilgilendirmeler yapıyor.

Borçlanma İle İlgili Davalar
İcra hukuku içerisinde bulunan borçlanma konuları hukuk bürolarındaki avukatlar tarafından görülüyor. Menfi tespit davası, kira alacak takibi, haciz işlemleri gibi konularda da hizmet veren avukatlar bu konularla ilgili olarak kişilerin alacak ve verecek durumlarını araştırarak haklı oldukları yönleri araştırmaktadırlar. İmza ve borca itiraz gibi konuları da işleyen ceza hukuku alanında hizmet veren farklı hukuk büroları bulunmaktadır.

Avukat Adana
Mahkeme süreci ile uğraşmadan Adana avukat hizmetimize başvurarak hukuksal Adana avukat anlamda kesin sonuçlara daha hızlı şekilde ulaşmak mümkün! Hukuk uyuşmazlığı olan kişiler tamamen özgür iradeleri ile üçüncü bir kişi yani arabulucu seçerek hukuksal sürecin daha kısa bir şekilde sonuçlanmasını sağlarlar. Dava açılmadan veya açıldıktan sonra arabulucu hizmeti alınabilir. Arabuluculuk uyuşmazlığın mahkeme dışında hızlı ve kesin sonuçlarla tarafsız bir şekilde sonuca kavuşturulması sağlayan usul hukuku olarak protokole sahiptir. Arabuluculuk zorunlu ve ihtiyari olarak ikiye ayrılır.

Zorunlu Arabuluculuk
Bazı davaların açılmasından önce mahkeme hukuki uyuşmazlık yaşayan kişilere arabulucu usul hukukuna tayin eder. Bu zorunluluktur. Uyuşmazlıklar açısından dava şartı ile nitelenen zorunlu arabuluculuk usulüne başvurmayan kişilerin davaları şartı yerine getirmedi sebebi ile mahkeme tarafından reddedilebilir. İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, maaşlar ve fazla mesai ücretleri zorunlu arabuluculuk kapsamına alınan dava nedenleridir. İş davalarına konu olan bu davaların çözümünde mahkeme davalı ile davacıyı arabulucuya yönlendirir.

İhtiyari Arabuluculuk
Davalı ve davacı kişilerin bir arabulucuya gitme zorunlulukları olmadan da mahkeme süreçlerine başvurmadan çözebilecekleri Adana iş davası avukatı davaların daha hızlı çözümlenmesi için ihtiyari arabuluculuk hizmeti almaları gönüllü olarak uzlaştırıcı arabuluculardan yararlanmalarını ortaya koyar. Hukuki uyuşmazlık yaşayan bu kişiler her türlü özel hukuk uyuşmazlığı nedeni ile büromuzdan arabulucu hizmeti alabilirler. Suç teşkil eden fillerle bağlantılı uyuşmazlıklar yaşanıyor ise bu durum arabulucular tarafından değil Ceza Mahkemeleri’nce karar bağlanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *